Gedragscode

We menen dat onze gemeenschap open moet staan voor iedereen. Daarom willen wij een vriendelijke, veilige en warme omgeving bieden aan iedereen, ongeacht hun geslacht, seksuele voorkeur, invaliditeit, etnische afkomst of godsdienst. Deze gedragscode schetst onze verwachtingen inzake het gedrag van de bezoekers en de gevolgen voor onaanvaardbaar gedrag. We nodigen alle bezoekers uit om samen met ons een veilige en positieve ervaring te creëren voor iedereen!

Onze gedragscode

 • Bezoekers moeten respect tonen voor iedereen rondom hen.
 • Bezoekers moeten vermijden dat ze het zicht van andere bezoekers belemmeren.
 • Tijdens sommige concerten kunnen de artiesten erom vragen dat de bezoekers tijdens het hele optreden onmiddellijk voor hun plaatsen mogen rechtstaan. In die gevallen moeten de bezoekers die rechtstaan toch respect blijven tonen voor iedereen rondom hen en vermijden dat ze het zicht van andere bezoekers belemmeren.
 • Bezoekers mogen op geen enkele manier het event, de artiesten of de atleten hinderen.
 • Bezoekers mogen geen aanstootgevende taal gebruiken, niet vechten, geen obscene gebaren uiten, niet gooien met voorwerpen of ander gedrag vertonen dat de ervaring van andere bezoekers kan bederven.
 • Bezoekers moeten de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van La Madeleine naleven.
 • Bezoekers mogen niet rechtstaan op de stoeltjes of andere structuren van het gebouw.
 • Bezoekers mogen de gangen niet blokkeren.
 • Bezoekers mogen niet in een stoel zitten of in een ruimte blijven waarvoor ze geen geldig ticket hebben en moeten op verzoek hun ticket tonen.
 • Bezoekers mogen niet roken in onze infrastructuur.
 • Bezoekers die alcoholhoudende dranken nuttigen, moeten dit doen op een verantwoorde manier.
 • Bezoekers worden aangemoedigd om ongepast of aanstootgevend gedrag aan een steward of een medewerker van La Madeleine te melden.
 • Bezoekers moeten de verzoeken van de medewerkers van La Madeleine volgen inzake de operationele en noodprocedures in de zaal.

Bezoekers die deze regels overtreden, kunnen naar goeddunken door het managementspersoneel van La Madeleine worden gevraagd om het gebouw te verlaten, zonder dat dit recht geeft op de terugbetaling van het ticket.

Verboden voorwerpen

We danken u om samen met ons van La Madeleine een vriendelijke en respectvolle plek te maken. We verwachten dat niemand op een dergelijke manier handelt dat het een negatieve invloed heeft op het plezier van anderen of dat het schade toebrengt aan de zaal.

Om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers kunnen genieten van hun bezoek aan La Madeleine en om te helpen zorgen voor uw veiligheid, comfort en plezier, vindt u op deze pagina de voorwerpen waarover de bezoekers ons het meeste vragen stellen. Het is echter geen exhaustieve lijst.

Verboden voorwerpen:

 • Materiaal voor het opnemen van audio en video, professionele camera’s of camera’s met verwijderbare lenzen
 • Laserpennen
 • Alcoholische dranken
 • Huisdieren
 • Selfie sticks
 • Ipad/ Tablet
 • Illegale stoffen en voorwerpen
 • Elk voorwerp dat schade kan toebrengen aan anderen
 • Elk voorwerp dat als gevaarlijk kan worden beschouwd

Safety.pngVoor uw veiligheid en de veiligheid van anderen zullen de bezoekers en hun spullen bij de toegang worden gecontroleerd. Doe uw tassen open en hou ze klaar voor inspectie. Het managementspersoneel van La Madeleine behoudt zich het recht voor om voorwerpen die naar de zaal worden meegebracht, in beslag te nemen.

Merchandise

Officiële merchandise is alleen beschikbaar via outlets binnen La Madeleine. Let op onofficiële handelaars die producten van een inferieure kwaliteit aanbieden waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Het is voor u niet toegelaten om in La Madeleine of in de buurt ervan voorwerpen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merchandise, tickets, voedsel, drank, sigaretten of rookwaren, kranten of tijdschriften te verkopen of te koop aan te bieden of te verdelen.

U mag op een event (noch gratis, noch tegen betaling) geen sponsor-, promotie- of marketingmateriaal of brochures, borden of ander materiaal met een religieuze of politieke boodschap in La Madeleine binnenbrengen of tonen of verdelen.